Skip to content

Słownik SQL

Postanowiłem przygotować słownik SQL – jako materiał, do którego będzie można wracać przy okazji pracy na bazie danych.

Tekst jest aktualizowany. Data ostatniej aktualizacji – 3.03.2019

Słownik będzie składał się z kilku części. Pierwsza to wyjaśnienie poszczególnych składowych zapytań SQL oraz kwestii, które pojawiają się przy bazach danych. Druga część to zapytania i opis, jakie działanie pomogą wykonać.

Podstawowe części zapytania – Słownik SQL

SELECT – zwraca listę pól zawierających wybrane dane, np. SELECT * FROM users -> zwróci wszystkie dane znajdujące się w tabeli users

FROM – wskazuje na tabelę, które mają być ujęte przy klauzuli SELECT

WHERE – pozwala określić pola, które muszą zostać spełnione, aby rekord został uwzględniony w wyniku zapytania

ORDER BY – sortowanie wyników

GROUP BY – grupuje zwracaną listę pól na podstawie danych wskazanych w klauzuli SELECT

HAVING – operacja grupowania, która działa na grupach wierszy

 

***

Wszystkie teksty poświęcone nauce programowania znajdziesz TUTAJ.

Published inDEV